Trobada de mediadors 2018

El passat divendres 1 de juny, el primer equip de mediadors del CEIP Es Pil·larí va participar a la trobada de mediadors organitzada per l'Institut per a la Convivència i l'èxit escolar. 

Sara, Lucia, Ian, Sandra, Carlota, Teresa, Esther, Mar, Maria i Helena varen participar als diferents tallers que s'havien preparat, juntament amb els alumnes que també participaren provinents d'escoles i instituts de tot Mallorca.